Ống luồn đàn hồi - loại ko...

Mã số Diễn giảiVL9016CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø16 (50m/cuộn)VL9020CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø20 (50m/cuộn)VL9025CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø25 (50m/cuộn)VL9032CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø32 (50m/cuộn)VL9040CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø40 (50m/cuộn)VL9050CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø50 (50m/cuộn)

Mua hàng
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi